LỚP SƠN ACRYLIC

Rèn luyện kỹ năng lên ý tưởng và bố cục

Mục đích

Học sinh tiếp tục trải nghiệm và làm quen với
các kiến thức ngôn ngữ hội họa thông qua:
+đường nét
+hình khối
+màu sắc
+đậm nhạt
+không gian
Học sinh rèn luyện kỹ năng lên ý tưởng xây
dựng bố cục, kỹ năng pha màu và sử lí không
gian sắc độ đậm nhạt. Học sinh làm quen vs
chất liệu acrylic từ cơ bản đến nâng cao tìm
hiểu về các kĩ thuật sử lí chất liệu sơn acrylic
tạo chất thông qua các thể loại tranh phong
cảnh, bố cục, tĩnh vật, chân dung …

Độ tuổi

7 tuổi trở lên

Thông tin

  • 24 buổi học
  • 1 tuần 2 buổi - 1,5h/buổi
  • Gồm hoạ phẩm, hoạ cụ
  • Cơ sở Times City
Scroll to Top