LỚP MÀU NƯỚC

Thực hành kỹ thuật chuyên sâu

Mục đích

Lớp màu nước nâng cao 8-18 tuổi. Học sinh được
làm quen với các kĩ thuật chuyên sâu của màu
nước trên giấy:
+loang màu
+kĩ thuật ướt trên ướt
+kĩ thuật ướt trên khô
+kĩ thuật khô trên khô
+chồng lớp
Làm quen chất liệu màu nước sẽ kích thích khả
năng quan sát, phát huy trí tưởng tượng phong
phú, hình thành sự khéo léo, giúp con được thư
giãn hơn,….

Độ tuổi

8 tuổi trở lên

Thông tin

  • 24 buổi học
  • 1 tuần 2 buổi - 1,5h/buổi
  • Gồm hoạ phẩm, hoạ cụ
  • Cơ sở Times City
Scroll to Top