LỚP HÌNH HOẠ

Hình hoạ chì, ký hoạ

Mục đích

Học sinh tìm hiểu và làm quen với bộ môn hình
hoạ chì, ký hoạ thông qua:
+đo tỉ lệ
+dựng hình
+lên đậm nhạt
+đánh bóng bằng than, chì,…
+diễn hoạ hình khối
+tỉ lệ xa gần trong không gian
+ký hoạ nhanh bằng chì và than
Họa hình, ký hoạ là bộ môn rèn luyện tư duy
không gian, suy nghĩ đa chiều,khả năng tư duy hình ảnh, khả năng di chuyển và khả năng sáng tạo.

Độ tuổi

9 tuổi trở lên

Thông tin

  • 24 buổi học
  • 1 tuần 2 buổi - 1,5h/buổi
  • Gồm hoạ phẩm, hoạ cụ
  • Cơ sở Times City
Scroll to Top