LỚP CƠ BẢN

 Bắt đầu làm quen và nhận biết với các ngôn ngữ hội họa

Mục đích

Học sinh tham gia khóa học cơ bản bắt đầu làm quen
và nhận biết vs các ngôn ngữ hội họa:
+đường nét
+màu sắc (các sắc độ)
+đậm nhạt
+nhận biết các hình cơ bản

Học sinh làm quen và thể hiện trí tưởng tượng sáng
tạo thông qua các ngôn ngữ hội họa bắt đầu làm
quen với các chất liệu khác nhau màu sáp dầu, màu
bột, màu nước và thủ công. Các con rèn luyện các kĩ
năng như quan sát, giao tiếp, tưởng tượng. Phát triển
sự khéo léo của đôi bàn tay thông qua kỹ năng cầm
bút và cắt dán……

 

Độ tuổi

4 tuổi – 6 tuổi

Thông tin

  • 24 buổi học
  • 1 tuần 2 buổi - 1,5h/buổi
  • Gồm hoạ phẩm, hoạ cụ
  • Cơ sở Times City
Scroll to Top